2013 Taekwondo Black Belt Candidates Week 18 Training VIDEO

2013 Taekwondo Black Belt Candidates Week 18 Training Video

Master Jonathan Field

Cobourg Tae Kwon Do

Cobourg Tae Kwon Do University

Leave a Reply